NAK A DALAM EXAM

NAK A DALAM EXAM

FEE ialah ringkasan perkataan Fact, Explanation dan Example. Berdasarkan teks dan pembelajaran pelajar, mereka akan mencari Fakta, Huraian dan Contoh. Berdasarkan pengalaman saya, tiga faktor ini memainkan peranan penting dalam pembacaan.

Dalam mata pelajaran berbentuk pembacaan seperti Perdagangan, Geografi, Sejarah, Pendidikan Islam dan sebagainya, tiga faktor ini adalah penyumbang markah peperiksaan. Jika pelajar pandai mencari fakta, huraian dan contoh dalam teks, mereka mudah mengingat dan mendapat markah baik dalam peperiksaan.

Sebagai contoh, pelajar akan diberi contoh teks seperti berikut,

KESAN PEMERINTAHAN TENTERA JEPUN

Pemerintahan tentera Jepun telah meninggalkan kesan yang mendalam di kalangan penduduk negara kita. Kesan ini dapat dilihat dari aspek politik, ekonomi dan sosial.

POLITIK

Kejayaan Jepun menewaskan kuasa Barat dalam Perang Dunia Kedua memberi keyakinan kepada orang Asia untuk membebaskan negara mereka daripada penjajahan. Pihak Jepun telah menyemarakkan semangat kebangsaan di kalangan penduduk di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Slogan “ Asia untuk Orang Asia” berjaya mempengaruhi pemikiran penduduk tempatan untuk menolak penjajah Barat. Pemerintahan Jepun mengalami masalah kekurangan pegawai awam. Bagi mengatasi masalah tersebut, pihak Jepun telah menubuhkan Koa Kunrenjo. Sekolah Latihan Kepimpinan untuk melibatkan orang Melayu dalam pentadbiran. Orang tempatan diberi peluang menjadi pegawai daerah misalnya Abang Haji Openg (di Kuching) dan Kapten Mohd Salleh Haji Sulaiman (di Hulu Perak), Ibrahim Haji Yaacob pula dilantik sebagai Leftenan Kolonel untuk mengetuai pasukan Pembela Tanah Air (PETA). PETA merupakan pertubuhan separa tentera yang diberi latihan ketenteraan oleh Jepun untuk menentang tentera Bersekutu. Di samping itu, Dr. Burhanuddin al-Helmy juga dilantik sebagai Penasihat Kebudayaan dan Adat Istiadat Melayu. Dato’ Onn Jaa’far dilantik menjadi Pengawal Makanan Negeri Johor dan dilantik semula menjadi ahli Majlis Mesyuarat negeri Johor. Peluang untuk menjawat jawatan tinggi seperti ini tidak pernah diberi semasa pentadbiran British. Melalui dasar tersebut, pihak Jepun telah memberi peluang kepada orang Melayu untuk menjawat jawatan tinggi dalam pentadbiran. Dasar Jepun untuk membela negara-negara Asia tidak dilaksanakan seperti yang dijanjikan. Di Tanah Melayu, kegiatan politik sentiasa diawasi. Pihak Jepun menyekat kebebasan bersuara. Akhbar-akhbar yang mencurigakan diharamkan oleh Jepun. Hanya pertubuhan yang pro-Jepun dibenarkan aktif. KMM yang telah banyak memberikan kerjasama kepada Jepun turut diharamkan pada tahun 1942. Apabila menerima tekanan daripada tentera Bersekutu, pihak Jepun telah mula memberi kelonggaran kepada pertubuhan politik untuk bergiat semula seperti KMM. Tanah Melayu dijanjikan kemerdekaan bersama-sama dengan Indonesia. Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung (KRIS) ditubuhkan untuk mendapatkan kemerdekaan bersama-sama dengan Indonesia. Rancangan ini mengukuhkan konsep Melayu Raya yang diperjuangkan oleh KMM. Semangat kebangsaan yang bersemarak semasa pemerintahan Jepun mempunyai haluan berbeza mengikut kaum dan berpaksi kepada negara asal masing-masing. Semangat kebangsaan di kalangan orang India adalah untuk memerdekakan negara India. Sementara itu, semangat kebangsaan di kalangan oleh Cina pula lebih bersikap anti-Jepun kesan daripada Perang China-Jepun. Parti Komunis Malaya menjadi semakin berpengaruh apabila mendapat bantuan daripada pasukan Force 136. Parti Komunis Malaya menubuhkan MPAJA. Tentera MPAJA dikenali dengan nama tentera “Bintang Tiga” yang melambangkan tiga kaum utama. Namun, sebahagian besar anggotanya terdiri daripada orang Cina. Pendudukan Jepun telah memberi kesedaran kepada kita supaya tidak mudah mempercayai kebaikan yang ditawarkan oleh kuasa asing kerana pepatah Melayu ada mengatakan “ telunjuk lurus kelengkeng berkait”. Ini jelas berlaku apabila Jepun mungkir janji untuk memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Jepun juga telah menyerahkan empat negeri Melayu utara kepada Thailand. Kekejaman tentera Jepun semakin terserlah. Dasar-dasar Jepun telah mengongkong dan menyusahkan rakyat. Kita juga mendapat iktibar bahawa untuk mendapatkan kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan negara, kita tidak sepatutnya hanya bergantung kepada negara lain.

EKONOMI

Rancangan Jepun untuk mewujudkan “Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya” ternyata gagal kerana tumpuan Jepun lebih kepada peperangan. Akibatnya, ekonomi Tanah Melayu semakin merosot. Gaji pegawai kerajaan pula dikurangkan. Di samping itu, kadar pengangguran semakin meningkat. Sekatan ekonomi yang dikenakan oleh kuasa Bersekutu menyebabkan perdagangan antarabangsa terhenti. Hasil bijih timah dan getah tidak dapat dieksport ke Barat, manakala beras tidak tidak dapat diimport dari Thailand dan Burma. Kawalan kawasan perairan oleh kapal selam tentera Bersekutu menyebabkan bahan mentah tidak dapat dihantar ke Jepun. Ekonomi kawalan oleh Jepun tidak memberi kebaikan kepada penduduk dan hanya menguntungkan pihak Jepun. Amalan rasuah, menyorok barang dan pasaran gelap berlaku di merata tempat. Mata wang Jepun dicetak tanpa kawalan. Keadaan ini menyebabkan berlakunya inflasi kerana terlalu banyak wang tetapi kekurangan barang di pasaran. Pendudukan Jepun menyebabkan kesengsaraan kepada sebahagian besar penduduk. Bekalan dan barang keperluan harian seperti makanan, pakaian dan ubat-ubatan sukar diperoleh. Jika ada, harganya melambung tinggi. Pihak Jepun telah mengenakan catuan bekalan makanan terhadap penduduk tempatan untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan. Kad catuan diberikan bagi memastikan tiada keluarga mengambil bekalan melebihi daripada kadar yang ditetapkan pihak Jepun. Misalnya, setiap keluarga hanya dibenarkan memiliki dua gantang beras untuk sebulan. Kadar ini sudah tentu tidak mencukupi lebih-lebih lagi bagi keluarga besar. Ubi kayu dan keledek menjadi makanan utama menggantikan nasi. Oleh itu, ada penduduk bandar berpindah ke luar bandar untuk mencari kehidupan lebih baik. Keperluan hidup menjadikan penduduk di negara kita lebih kreatif. Banyak ciptaan baru berasaskan bahan tempatan muncul. Misalnya, kasut getah daripada getah keping diperkenalkan. Kain daripada benang nanas dihasilkan. Perusahaan tradisional seperti menghasilkan minyak kelapa, gula kelapa dan rokok daun digiatkan semula. Ubat-ubatan tradisional menjadi semakin penting. Suatu perkara yang menarik ialah munculnya begitu banyak industri baru berasaskan sumber tempatan. Semua industri ini diusahakan oleh syarikat-syarikat dari Jepun. Industri yang tidak ekonomik dan mengalami kekurangan bahan mentah akan lenyap begitu sahaja.

SOSIAL

Peperangan yang berlaku menyebabkan penduduk sentiasa berada dalam kesengsaraan dan ketakutan. Penduduk telah dikenakan perintah berkurung dan sekatan perjalanan. Mereka saling mencurigai antara satu sama lain kerana bimbang dianggap anti-Jepun. Di kalangan mereka, ada yang menjadi tali barut pihak Jepun. Ramai yang menjadi mangsa kekejaman tentera Jepun. Kempeitai sentiasa menjalankan tugas pengintipan terhadap sesiapa sahaja yang dianggap bersalah. Hukuman dera dan hukuman mati dijalankan di khalayak ramai. Sebahagian rakyat pula dijadikan buruh paksa. Mereka tidak diberi gaji, sebaliknya diberikan makanan sekadar untuk menampung kehidupan. Malah terdapat penduduk Tanah Melayu yang menjadi buruh untuk membina “ Jalan Kereta Api Maut “ di sempadan Thailand-Burma. Di samping itu, kemudahan kesihatan terjejas teruk akibat peperangan. Wabak penyakit semakin merebak terutama penyakit beri-beri yang disebabkan kekurangan zat makanan. Kebuluran pula berlaku di mana-mana. Bekalan ubat sukar didapati kerana tidak dapat diimport. Tindakan tentera Jepun yang merampas ubat-ubatan di pasaran untuk kegunaan mereka sendiri menjadi keadaan semakin buruk.

Berdasarkan teks diberi, pelajar akan memindahkan Fakta, Huraian dan Contoh di dalam borang khas.

Format tersebut adalah seperti berikut,

BORANG FEE

Mata pelajaran : Sejarah

Topik/Sub topik : Kesan pemerintahan Jepun

F

E

E

F1 Politik

F2 Ekonomi

F3 Sosial

H1 Kejayaan Jepun dalam Perang Dunia Kedua menentang Barat beri keyakinan orang Asia untuk bebaskan negara sendiri

H2 Jepun menyemarakkan semangat kebangsaan penduduk Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak

H3 Jepun menubuhkan Koa Kenrenjo bagi atasi masalah kekurangan pegawai awam dan penglibatan orang Melayu dalam pentadbiran

H4 Jepun menyekat kebebasan bersuara

H5 Hanya pertubuhan pro-Jepun dibenarkan

H6 Setelah terima tekanan daripada tentera Bersekutu, Jepun beri kelonggaran kepada pertubuhan politik bergiat semula

H7 Semangat kebangsaan mengikut kaum

H8 Parti Komunis Malaya berpengaruh bila dapat bantuan Forace 136

H9 Beri kesedaran tidak mudah mempercayai kebaikan kuasa asing

H10 Dasar Jepun mengongkong dan susahkan rakyat

H11 Dapat iktibar supaya tidak bergantung kepada Negara lain untuk capai kemerdekaan

H1 Merosot kerana tertumpu pada peperangan

H2 Gaji pegawai kerajaan dikurangkan

H3 Kadar pengangguran meningkat

H4 Sekatan ekonomi bantutkan perdagangan antarabangsa

H5 Kawalan kawasan perairan kapal selam tentera Bersekutu

H6 Ekonomi kawalan oleh Jepun tidak beri kebaikan

H7 Amalan rasuah, menyorok barang dan pasaran gelap berleluasa

H8 Mata wang dicetak tanpa kawalan – sebabkan inflasi

H9 Berlaku kesengsaraan penduduk

H10 Harga barang meningkat

H11 Catuan makanan

H12 Penduduk Bandar berpindah ke luar bandar

H13 Penduduk lebih kreatif

H14 Muncul perusahaan tradisional/berasaskan sumber tempatan

H15 Industri tidak ekonomik lenyap

H1 Penduduk dalam kesengsaraan dan ketakutan

H2 Penduduk dikenakan perintah berkurung dan sekatan perjalanan

H3 Penduduk saling mencurigai antara satu sama lain

H4 Ramai jadi tali barut Jepun

H5 Hukuman dera/mati

H6 Jadi buruh paksa

H7 Kemudahan kesihatan terjejas

H8 Berlaku kebuluran

H9 Bekalan ubatan sukar didapati dan rampasan ubatan oleh Jepun

C1 Slogan “Asia untuk orang Asia”

C1 Sekolah Latihan Kepimpinan ditubuhkan

C2 Abang Haji Openg – Pegawai Daerah Kuching

C3 Kapten Mohd Salleh Hj. Sulaiman di Hulu Perak

C4 Ibrahim Hj. Yaacob – Leftenan Kolonel (PETA)

C5 Dr. Burhanuddin al-Helmy – Penasihat Kebudayaan dan Adat Istiadat Melayu

C6 Dato’ Onn Jaa’far – Pengawal Makanan Negeri Johor dan ahli Majlis Mesyuarat negeri Johor

C1 Akhbar mencurigakan diharamkan

C1 KMM diharamkan pada tahun 1942

C1 KMM diaktif semula

C2 KRIS ditubuhkan

C1 India untuk merdekan negara India

C2 Cina besikap anti Jepun

C1 Tubuh MPAJA (Bintang Tiga)

C1 Jepun mungkir janji untuk beri kemerdekaan Tanah Melayu

C2 Serah 4 negeri Melayu Utara kepada Thailand

C1 “Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya”

C1 Hasil bijih timah dan getah tidak dieksport ke Barat

C2 Beras tidak diimport dari Thailand dan Burma

C1 Bahan mentah tidak dapat dihantar ke Jepun

C1 makanan, pakaian, ubatan sukar diperoleh

C1 Kad catuan bagi mengawal pemberian makanan

C2 Setiap keluarga diberi 2 gantang beras sebulan

C3 Ubi dan keledek menjadi makanan utama

C1 Banyak ciptaan baru muncul

C2 Kasut getah daripada getah keping

C1 minyak kelapa

C2 gula kelapa

C3 rokok daun

C4 ubat tradisional

C1 Kempetai jadi pengintip

C1 Bina Jalan Kereta api Maut

C1 Penyakit beri-beri meningkat

  • Share/Save/Bookmark